Over ArenaTalent

De algemene doelstelling van ArenaTalent is de ontwikkeling van leerlingen/jongeren op leerinhoudelijk en sociaal-emotioneel gebied tot zelfstandige en evenwichtige persoonlijkheden.

Salaamo alaykom oftwel: ik groet u met vrede, Ik ben Mostafa Belhaj, van huis uit leerkracht: momenteel invalleerkracht op verschillende basisscholen. Vader van vijf kinderen. Grote mate van passie in werken in het onderwijs: kennis overdracht. Sporten is een leefstijl sinds mijn vroegere jaren. En een overdosis aan creativiteit op het verschillende gebieden.

Als leerkracht en oprichter van ArenaTalent ben ik geïnspireerd door de heilige Koran: de eerste openbaring is: LEES! Oftewel onderwijs/ontwikkel je zelf. Ontwikkeling loopt als een rode draad door onze organisatie. Jezelf competent voelen, zorgt ervoor dat je je als een volwaardige individu kan inzetten in de samenleving. Jezelf optimaal ontwikkelen op (één en/of verschillende) vakgebied(en)/specialisatie(s): dat is de grondslag van jouw eigen autonomie.

Wij, als ArenaTalent, willen graag daar een hoofdrol in spelen (vóóral bij) jonge kinderen: oftewel de toekomst.

Waar zijn wij sterk in: iedereen in zijn kracht te zetten, waardoor werken/ontwikkelen vanzelf gaat. ​

Mostafa Belhaj
Founder
Onze visie
De begeleiding van  ArenaTalent  richt zich op de drie basisvoorwaarden: competentie, autonomie en relatie.

Een leerling voelt zich competent als het kind het gevoel heeft een toets met een goed cijfer af te kunnen sluiten, of het kind is zich bewust van zijn/haar talenten op het gebied van sport. Elke leerling heeft een bepaalde mate van autonomie nodig. Autonomie is de ruimte om zelf beslissingen te nemen en keuzes te maken. Leerlingen hebben behoefte aan goede relaties met begeleiders en medeleerlingen. 

Onze missie
De begeleiding van ArenaTalent richt zich op deze drie basisvoorwaarden door een veilige en stimulerende omgeving te bieden.

Op deze manier kan de leerling de motivatie vinden om te leren.
Elke leerling is uniek, elke leerling heeft een unieke aanpak nodig. Wij stemmen de begeleiding daarom zoveel mogelijk af op de individuele leerling.

Contact

Voor vragen neem gerust contact met ons op. 

Adres

Paul Krugerlaan 76 2571 HL Den Haag

Bel

+31641840433

Email

info@arena-talent.nl